top of page

Shipping & Returns

Shipping Policy

We ship 2 to 4 days after you make the purchase. It will take 3 to 7 days to receive your items.

Nou ship de 2 a 4 jours apres ou finn achte. li pran de 3 a 7 jours pouw resevwa prodwi a.

Return & Exchange Policy

We do not accept exchanges or return! No returns! No exchanges once the food item is open. Special cases only, with original unopen package in less than 30 days.

Nou pa pran machandis back epi nou pa chanje machandis! Depi ou gintan ouvri produit a, nou paka pran-l back. Min gin kek cas ki spesyal nan moins de 30 jou min fok li pa ouvri.

bottom of page